Sản phẩm tiết kiệm năng lượng của MEGASUN

Mức tiết kiệm điện lên đến

25%

Bơm biến tần

65%

Bơm nhiệt

90%

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp

100%

Điện năng lượng mặt trời Máy nước nóng năng lượng mặt trời dân dụng

Chứng nhận đã đạt

Chất lượng được công nhận bởi các tổ chức độc lập

  • Chứng nhận 1
  • Chứng nhận 2
  • Chứng nhận 3
  • Chứng nhận 4
  • Chứng nhận 5
  • Chứng nhận 6
  • Chứng nhận 7
  • Chứng nhận 8
  • Chứng nhận 9
  • Chứng nhận 10